• Àrees de treball

Hormones i marcadors tumorals

  • Dosatge d'hormones.
  • Determinació de múltiples marcadors tumorals.
  • Realització de proves funcionals endocrinològiques controlades en tot moment pel personal mèdic i pel personal d'infermeria (test de Synacthen, test de GH després d'exercici...).