• Àrees de treball

CONTROL TERAPÈUTIC

  • Nivells de diversos fàrmacs: digoxina, liti, àcid valproic, antidepressius, immunosupressors (Tacrolimus, Ciclosporina, Metotrexat)...

     

     

TOXICOLOGIA

  • Tòxics en orina.
  • Nivells tòxics de fàrmacs en sang (paracetamol, AAS, etc.).