• Àrees de treball

Hemostàsia i trombosi

CONTROL DEL TRACTAMENT ANTICOAGULANT

 • Consulta diària.
 • Anticoagulants clàssics: Sintrom, Aldocumar, Warfarina, Macumar...
 • Nous anticoagulants: Pradaxa, Xarelto, Eliquis...
 • INR per punció digital.
 • Ajust de dosi d'heparines.

AGREGACIÓ PLAQUETÀRIA

 • Agregòmetre per impedància utilitzant sang total.
 • Control del tractament antiagregant: Adiro, Aspirina, Clopidogrel, Plavix...
 • Estudi de l'activitat de les plaquetes.

ESTUDIS DE TROMBOFÍLIA

 • Estudis genètics de risc per trombosi (mutació Factor V Leiden, Factor II, Factor XII, MTHFR...).
 • Factors de risc trombòtic adquirits.
 • Estudi d'avortaments de repetició.

COAGULACIÓ ESPECIAL 

 • Estudi de porpres i malalties hemorràgiques.
 • Proves especials de coagulació.
 • Malaltia de Von Willebrand.
 • Consulta especialitzada.