• Àrees de treball

Microbiologia

 BACTERIOLOGIA I MICOLOGIA

 • Incubació en diferents condicions: aerobiosi, anaerobiosi, amb enriquiment de CO2 i en microaerofília.
 • Incubació automatitzada d’hemocultius.
 • Cultius d'altres líquids estèrils (LCR, pleurals…) tant de forma convencional com automatitzada.
 • Cultius de ferides, exsudats, biòpsies, peces quirúrgiques.
 • Cultius d'orina en mitjans cromogènics.
 • Coprocultius, detecció de la toxina Clostridium difficile.
 • Diagnòstic de malalties de transmissió sexual: uretritis, cervicitis…
 • Cultiu automatitzat de micobacteris al mitjà líquid: Mycobacterium tuberculosi, micobacteris ambientals, de creixement ràpid…
 • Proves de sensibilitat: realització d’antibiogrames mitjançant diferents mètodes, microdilució, disc-placa, E-test… Informació de CMIs.
 • Realització de tincions específiques en cada cas: tinció de Gram, blau de metilè, de Kinyoun, de Ziehl-Neelsen…
 • Detecció d'antígens bacterians mitjançant immunocromatografia en diferents mostres: Streptococcus pyogenes en exsudats faringis, Helicobacter pylori en excrements, Streptococcus pneumoniae i Legionel·la pneumophila en orina…
 • Prova de l'alè per a la detecció d’Helicobacter pylori.

MICOLOGIA

 • Cultius micològics: dermatòfits, fongs miceliats, micosis ambientals…

   

   

PARASITOLOGIA

 • Diagnòstic de parasitosi intestinal mitjançant microscòpia, tincions, detecció d'antígens mitjançant immunocromatografia.
 • Diagnòstic de parasitosi hematològica.


VIROLOGIA 

 • Detecció d'antígens de diferents virus mitjançant tècniques d’immunocromatografia: adenovirus, rotavirus, VRS, virus influença…


SEROLOGIA INFECCIOSA 

 • Hepatitis.
 • Virus de la immunodeficiència humana.
 • Serologia de la dona embarassada.
 • Serologia de malalties respiratòries.
 • Serologia d'agents infecciosos en general.