Les autoritzacions estan subjectes a les condicions de la vostra pòlissa d’assegurança.

En general requereixen autorització totes les proves de Genètica i Biologia Molecular, previ informe del metge.

En cas de dubte, consulteu amb la vostra asseguradora.