• Laboratori hospitalari.
  • A la seva disposició 24h.
  • Rapidesa i fiabilitat dels resultats. Capacitat per a realitzar el 98% de les proves en instal·lacions pròpies.
  • Accés directe a tots els vostres pacients online.
  • Avis immediat de resultats molt patològics, dels vostres pacients
  • Disponibilitat per a atendre qualsevol dubte sobre la interpretació dels resultats.
  • Complet catàleg de proves. Es gestiona qualsevol estudi que necessiteu sol·licitar.