• Equip humà


L’equip humà del Centre d’Anàlisis Clínica Rotger està format per un grup de professionals amb una formació i dedicació excepcionals.

  • 7 facultatius superiors

  • 6 diplomats en infermeria

  • 12 tècnics superiors de laboratori

  • 5 administratius

Tots ells dirigits per metges especialistes en cadascuna de les àrees d’Analítiques Clíniques, Hematologia i Microbiologia.


Responsables de cada secció

Dr. José Luis Antich Rojas
Metge especialista
Hematologia y Hemoteràpia
  • Llicenciat en Medecina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona

  • Especialista en Hematologia i Hemoteràpia des de 1975 per la Escuela Profesional de Hematología de la Universitat de Barcelona.

Dr. Mikel Ruiz Veramendi
Metge especialista
Microbiologia y Parasitologia
  • Llicenciat en Medecina i Cirurgia per la Universidad del País Vasco.

  • Especialista en Microbiologia des de 1996 via MIR a l’Hospital Universitario Son Dureta.

Dra. Elena Llompart Santamaría
Metge especialista
Analítiques Clíniques
  • Llicenciada en Medecina i Cirurgia per la Universidad de Alicante.

  • Especialista en Analítiques Clíniques des de 2003 via MIR a l’Hospital Universitario Son Dureta.