• Instal.lacions

El Centre d’Anàlisis Clínics Clínica Rotger disposa d’una estructura i organització pròpies d’un Servei Hospitalari d’Analítiques Clíniques amb una orientació eminentment clínica i diagnòstica.

Aquesta configuració específica del centre, permet oferir al pacient una atenció personalitzada que va més enllà del simple lliurament de resultats.

El Centre disposa d’unes instal·lacions modernes i funcionals i està dotat d’equips d’última tecnologia.

Compta amb els següents departaments.