• Formularis

Us oferim uns models de formularis que podeu imprimir i us serviran per a facilitar-vos la petició de proves analítiques dels vostres pacients.

Recordeu adjuntar-la al mateix volant de la companyia asseguradora corresponent.

La majoria de les proves de genètica i biologia molecular requereixen autorització de la companyia asseguradora previ informe clínic.