• Punts forts

Alta Tecnologia

  • Instrumental d’última tecnologia i en constant renovació.
  • Capacitat per a realitzar el 98% de les analítiques a les pròpies instal·lacions.
  • Garantia de rapidesa i fiabilitat en els resultats.