• Punts forts

Facilitats d’accés a resultats

  • Accés als resultats per Internet tant per a pacients com per a professionals.
  • Possibilitat d’avís al mòbil (SMS) quan els resultats estiguin disponibles.
  • A l’informe, s’inclouen els resultats previs de la majoria de proves.