• Punts forts

Tracte personalitzat

  • Interpretació clínica dels resultats amb enfoc diagnòstic.
  • Assessorament i orientació tant a pacients com a professionals en tot moment.
  • Facilitats per a comentar o interpretar els resultats amb els nostres professionals.
  • Comunicació immediata de qualsevol resultat anòmal de transcendència.
  • Proves funcionals amb garantia hospitalària i supervisió mèdica constant.