• Punts forts

Unitats especials

Servei d’Hemoteràpia

Preparació i administració de transfusions, autotransfusions i PRP (Plasma Ric en Plaquetes).

Immuno-hematologia:  estudi i seguiment de gestants (grup i Rh), prevenció de l’anèmia hemolítica del recent nascut, anèmies hemolítiques autoimmunes, etc.

Unitat d’Hemostàsia i Trombosi

Consulta i control de tractaments anticoagulants (INR) com warfarina o Aldocumar,  acenocumarol o Sintrom, Marcumar i antiagregants.

Consulta sobre els nous anticoagulants: dabigatrán (Pradaxa),  ribaroxabán (Xarelto) i apixabán (Eliquis).

Estudis de Trombofilia en 72 hores

Consulta especialitzada única a la sanitat privada de les Illes Balears.

Unitat de Genètica

Estudi i orientació de trastorns genètics.

Estudis genètics de medecina preventiva personalitzada.

Única unitat de genètica a la sanitat privada de Mallorca.

Més informació a www.genosalut.com